Horšovský Týn

Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách
Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

                  
          


PŘEHLED AKTUÁLNÍCH BOHOSLUŽEB:


01. 10. 2017 - 17. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých v Domažlicích,
Chrastavická 1 u Husové třídě.

08. 10. 2017 -  18. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

12. 10. 2017 
10:30 hodin bohoslužba ve věznické kaple, Věznice Plzeň.

14. 10. 2017 - Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov);
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

15. 10. 2017 -  19. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých v Domažlicích,
Chrastavická 1 u Husové třídě.

22. 10. 2017 -  20. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

29. 10. 2017 -  21. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.