Horšovský Týn

Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách
Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

                  
          


Přehled aktuálních bohoslužeb:01. 01. 2017   28. NEDĚLE PO 50nici: NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ
                     10:00 hod - svatá liturgie s novoročním díkuvzdáním v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

05. 01. 2017   BOHOSLUŽBA VE VĚZNICI V PLZNI
                     Oslava svátku Rizdva Chrystovoho.

06. 01. 2017   ŠČEDRYJ VEČER - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР
                     17:00 hod - jitřní bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

07. 01. 2017   RIZDVO CHRYSTOVE - РІЗДВО ХPИСТОВЕ
                     NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
                     09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

08. 01. 2017   O SLEPÉM NA CESTĚ, VÍROU UZDRAVENÉM

                     09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

14. 01. 2017   OBŘEZÁNÍ PÁNĚ
                     09:30 hod - liturgie sv. Basila Velikého v kapli sv. Petra a Pavla v Polžicích.

15. 01. 2017   NEDĚLE 30. PO PADESÁTNICI, PŘED ZJEVENÍM PÁNĚ
                     09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

19. 01. 2017   ČTVRTEK – ZJEVENÍ PÁNĚ
                     09:30 hod - svatá liturgie a svěcení vody v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

22. 01. 2017   31. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
                     09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

29. 01. 2017   32. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
                     09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.