Horšovský Týn

Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách
Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

                  
          Přehled aktuálních bohoslužeb:

04. 09.   -  11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
10:00 hod. - sv. liturgie v Chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě v Domažlicích.

11. 09.   -  12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

18. 09.   -  13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

21. 09.  -  NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

25. 09.   -  14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu; Den české státnosti
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

27. 09.  -  POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.