Horšovský Týn

Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách
Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

                  
          


PŘEHLED AKTUÁLNÍCH BOHOSLUŽEB:

03. 09. 2017 -  13. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých v Domažlicích,
Chrastavická 1 u Husové třídě.

10. 09. 2017 -  14. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17. 09. 2017 - 15. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých v Domažlicích,
Chrastavická 1 u Husové třídě.

21. 09. 2017 - NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24. 09. 2017 - 16. NEDĚLE PO 50nici;
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

27. 09. 2017 - POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.