INFORMACE

Vážení bratře, sestro v Kristu!

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám v domovní kaple

sv. Mikuláše v Horšovském Týně, Pivovarská 31.

        
Hlavní bohoslužby se konají v nedělí a o církevních svátcích od 9:30 hodin.

Věčerní od 17:00 hodin, jitřní od 08:00 hod.
              
Bohoslužby se konají česky nebo církevněslovansky.

Úřední hodiny:
Pondělí - pátek: 11:00 - 12:30 a bezprostředně před a po každé bohoslužbě

Filiálky:

Domažlice - Chrám U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě.
Polžice - Kaple sv. Petra a Pavla.

Bohoslužby ve filiálkách se konají jednou měsíčně, a dle dohody a potřeby věřících víc krát.


Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách,
v kanceláři faráře nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 723 073 376
.
 
Těšíme se, že ohlášené bohoslužby navštívíte a že to bude pro Vás nejen splnění povinnosti řádného křesťana, ale i radostný, dokonce příjemný zážitek.

Nechť láska Boha Otce a Pána Ježíše Krista i účastenství Ducha svatého zůstává se všemi Vámi.
 
 
Váš duchovní.