BOHOSLUŽBY 12/2015

06.12.2015  27. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
09:30 hod -  sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

13.12.2015  28. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
09:30 hod -  sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

19.12.2015  SOBOTA - SV. MIKULÁŠ DIVOTVŮRCE

10:00 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

20.12.2015  NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ
09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24.12.2015 PŘED VEČER NAROZENÍ PÁNĚ
17:00 hod - jitřní bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

25.12.2015  NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
09:30 hod - svatá liturgie Jana Zlatoústého v kapli sv. Petra v Polžicích.
 
27.12.2015  NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
09:30 hod - svatá liturgie Jana Zlatoústého v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

01.01.2016  OBŘEZÁNÍ PÁNĚ - NOVÝ ROK
11:30 hod - svatá liturgie Basila Velikého s novoročním díkuvzdáním
v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.Comments