BOHOSLUŽBY 1/2016


Vážení bratře, sestro v Kristu!
Vánoční svátky jsou v naší pravoslavné církvi příležitosti, aby se Vám připomněla upřímným přáním jejich krásného prožití.
Ať jsou tyto svátky pro vás prostoupeny vědomím, nejen že Bůh je, ale i že je blízkým a dostupným každému lidskému srdci, které se k němu obrací.
Vždyť pro nás se stal člověkem, narodil se jako lidské dítě v Betlémské jeskyni.
Přestože Vánoční radost prožíváme nejen v kruhu své rodiny, ale v chrámě Božím, v kruhu své duchovní rodiny-církve, zveřejňujeme Vám Vánoční rozvrh bohoslužeb.
Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám v chrámě Páně.

I v letošním roce vycházíme vstříc bratřím a sestrám z Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a jiných zemí a oslavíme svátek Rizdva Chrystova i podle juliánského kalendáře.
Předem Vám srdečně děkujeme za roční příspěvek na potřeby církevní obce a těšíme se na Vaši účast na všech bohoslužbách na které Vás co nejsrdečněji zveme.
Nechť milost našeho Pana Ježíše Krista a láska Boha Otce i účastenství Ducha Svatého zůstává se všemi Vámi. Amen.

01.01.2016  OBŘEZÁNÍ PÁNĚ - NOVÝ ROK
11:30 hod. - svatá liturgie Basila Velikého s novoročním díkuvzdáním
v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

03.01.2016  NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

06.01.2016   ŠČEDRYJ VEČER - ЩЕДРИЙ ВЕЧIР (podle Juliánského kalendáře - středa)
17:00 hod.- kaple sv. Mikuláše, Horšovský Týn.

07.01.2016   RIZDVO CHRYSTOVE - РІЗДВО ХPИСТОВЕ

09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

08.01.2016  BOHOSLUŽBA VE VĚZNICI PLZEŇ-BORY

10:30 hod. - oslava svátku Rizdva Chrystovoho.

10.01.2016 
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17.01.2016  NEDĚLE PŘED BOHOZJEVENÍM
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

18.01.2016 НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ
17:00 hod., kaple sv. Mikuláše, Horšovský Týn.

19.01.2016 BOHOJAVLEŇJA - БОГОЯВЛЕННЯ
10:00 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovskémm Týně.

24.01.2016  NEDĚLE PO BOHOZJEVENÍ
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

30.01.2016  SOBOTNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA
19:00 hod. - večerní bohoslužba v Horšovském Týně.

31.01.2016 35. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.
Comments