PAMÁTKA ZESNULÝCH 2009


Vážení bratře, sestro v Kristu


Srdečně Vás zveme na svatou Liturgii a vzpomínkovou panychidu

Památka zesnulých, která se bude sloužit v kapli sv. Petra a Pavla
 

v Polžicích v neděli 1. listopadu 2009 od 9.30 hodin.