Vánoce 2012

Vážení bratře, sestro v Kristu!

Blížící se Vánoční svátky jsou v naší pravoslavné církvi příležitosti, aby se Vám připomněla upřímným přáním jejich krásného prožití.

Ať jsou tyto svátky pro vás prostoupeny vědomím, nejen že Bůh je, ale i že je blízkým a dostupným každému lidskému srdci,
které se k němu obrací. Vždyť pro nás se stal člověkem, narodil se jako lidské dítě v Betlémské jeskyni.

Přestože Vánoční radost prožíváme nejen v kruhu své rodiny, ale v chrámě Božím,
v kruhu své duchovní rodiny-církve, zveřejňujeme Vám Vánoční rozvrh bohoslužeb.

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám v chrámě Páně.


24. 12. 2012  Předvečer narození páně

16:00 - 17:00  bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně

25. 12. 2012  NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

09:30  svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně


30. 12. 2012
09.30 sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
03. 01. 2013
Bohoslužba ve věznice Plzeň-Bory
Oslava svátku Rizdva Chrystovoho

06. 01. 2013  ZJEVENÍ, KŘEST PÁNĚ
09.30 sv. liturgie Basila Velikého v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně

06. 01. 2013  Ščedryj večer - Щедрий вечір

16:00 - 17:00   jitřní bohoslužba v kapli sv. Mikuláše, Horšovský Týn

07. 01. 2013  Rizdvo Chrystove - Різдво Хpистове
09:30  - sv. liturgie Basila Velikého v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně


I v letošním roce vycházíme vstříc bratřím a sestrám z Ukrajiny, Ruska, Rumunska, Běloruska a jiných zemí

a oslavíme svátek Rizdva Chrystova i podle juliánského kalendáře.

Předem Vám srdečně děkujeme za roční příspěvek na potřeby církevní obce a těšíme se na Vaši účast
na všech bohoslužbách na které Vás co nejsrdečněji zveme.

Nechť milost našeho Pana Ježíše Krista a láska Boha Otce i účastenství Ducha Svatého zůstává se všemi Vámi.

Amen.

Váš duchovní
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------