VELIKONOCE 2010


Velikonoce 2010 v Pravoslavné církevní obci v Horšovském Týně.
Už tradičně převažovali pravoslavné věřící nejen z ČR a také z Ukrajiny, Litevska a Moldavska.