Celocírkevní pouť- 70let od mučednické smrti sv.Gorazda (Praha)

METROPOLITA ČESKÝCH ZEMÍ A SLOVENSKA

METROPOLITAN OF THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH

A NA SLOVENSKU

Důstojní otcové, monaši a monašky, bratři a sestry,

v letošním roce, který jsme vyhlásili Rokem sv. knížete Rostislava, připadá ještě jedno významné výročí. V úterý 4. září 2012 uplyne 70 let od mučednické smrti sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského. Osobnost tohoto světce je pro nás podobně jako odkaz svatých Cyrila a Metoděje součástí naší duchovní identity. Jsme církev cyrilometodějská a také církev svatého mučedníka Gorazda, který obětoval svůj život podle slov sv. evangelia za své přátele.

Z tohoto důvodu jsme povoláni si s úctou připomenout a zároveň pravoslavně duchovně uctít letošní výročí našeho novomučedníka přesně v den jeho mučednické smrti svatou liturgií. Na základě doporučení Osvětového odboru Pražské pravoslavné eparchie si Vás proto dovoluji pozvat na celocírkevní pouť, která se bude konat ve výroční den mučednické smrti sv. vladyky Gorazda v úterý 4. září 2012. Tato tradice trvá již nepřetržitě 20 let a organizačně je zajišťována Pravoslavnou církevní obcí katedrálního chrámu s tímto pořadem:

v 9.30 hod. sv. liturgie ke cti sv. Gorazda a jeho druhů v památném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje

a ve 14. 35 hod. v Památníku protifašistického odboje v Kobylisích (na bývalé střelnici) na místě mučednické smrti světce bude sloužena panychida za duchovní otce ThDr. Vladimíra Petřka, Václava Čikla, bratra Jana Sonnevenda a další spolupracovníky svatého vladyky, kteří v tyto dny před 70 lety položili své životy v Praze – Kobylisích za naši svobodu.

Letos uplyne již třetí rok, co jsme odhalili pamětní desku na zdi Pankrácké věznice (Praha 4), kde byli svatý vladyka Gorazd a jeho druzi internováni a mučeni. Věčnou pamět u ní zazpíváme v 16°° hod.

Členové Besedy pravoslavné mládeže se rozhodli uspořádat po sv. liturgii pro všechny malé pohoštění na nádvoří před katedrálou. Bude to možnost si pohovořit a lépe se vzájemně poznat.

Prosím Vás, abyste za svou církevní obec přivezli do Prahy kytici květů či věnec, který vedení církve i každá církevní obec položí na místo mučednické smrti sv. vladyky Gorazda a jeho spolupracovníků v Památníku protifašistického odboje v Kobylisích. Zároveň by bylo vhodné, kdybyste s sebou vzali liturgické korouhve a symboly, charakterizující Vaši církevní obec, jež je obyčejem nosit při pravoslavných průvodech.

Věřím, že se výročí zářijové celocírkevní pouti zúčastníte spolu se svými spolupracovníky, žalmisty a žalmistkami a věřícími Vaší církevní obce.

S přáním Božího požehnání a

v lásce Boží

Váš

metropolita Kryštof