INFORMACE

Vážení bratře, sestro v Kristu!

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám v domovní kaple

sv. Mikuláše v Horšovském Týně, Velké Předměstí, Pivovarská 31.

Pravidelné bohoslužby se konají v nedělí a o církevních svátcích od 9.30 hodin.

Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.

Bohoslužby se konají česky nebo církevněslovansky.


Filiálky:

Chrám U Svatých

(v areálu kostela Zvěstování Páně)

ul. Chrastavická – Husova třída, 344 01 Domažlice


Kaple sv. Petra a Pavla

Polžice, 346 01 Srby


Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víc krát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 723 073 376.


Těšíme se, že ohlášené bohoslužby navštívíte a že to bude pro Vás nejen splnění povinnosti řádného křesťana, ale i radostný, dokonce příjemný zážitek.

Nechť láska Boha Otce a Pána Ježíše Krista i účastenství Ducha svatého zůstává se všemi Vámi.

Váš duchovní.