INFORMACE

Vážení bratře, sestro v Kristu!

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám v domovní kaple

sv. Mikuláše v Horšovském Týně, Pivovarská 31.

Hlavní bohoslužby se konají v nedělí a o církevních svátcích od 9:30 hodin.

Věčerní od 17:00 hodin, jitřní od 08:00 hod.

Bohoslužby se konají česky nebo církevněslovansky.


Filiálky:

Domažlice - Chrám U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě.

Polžice - Kaple sv. Petra a Pavla.

Bohoslužby ve filiálkách se konají jednou měsíčně, a dle dohody a potřeby věřících víc krát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách,

v kanceláři faráře nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 723 073 376.


Těšíme se, že ohlášené bohoslužby navštívíte a že to bude pro Vás nejen splnění povinnosti řádného křesťana, ale i radostný, dokonce příjemný zážitek.

Nechť láska Boha Otce a Pána Ježíše Krista i účastenství Ducha svatého zůstává se všemi Vámi.

Váš duchovní.