BOHOSLUŽBY


Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 9:30 hodin, večerní od 17:00 hodin.

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla) 

a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát. 


Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách 

nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.