Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích od 9.30 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.
PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB
05. 07. 2019 - CYRIL A METODĚJ, UČITELÉ SLOVANŠTÍ09.30 hod. bohoslužba v chrámě sv. Mikuláše, Horšovský Týn.
07. 07. 2019 - NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.
12. 07. 2019 - SV. PETRA A PAVLA09.30 hod. bohoslužba v chrámě sv. Mikuláše, Horšovský Týn.
14. 07. 2019 - 4. NEDĚLE PO PADESÁTNICI09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.
21. 07. 2019 - 5. NEDĚLE PO PADESÁTNICI09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.
28. 07. 2019 - 6. NEDĚLE PO PADESÁTNICI09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.
Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.


https://www.youtube.com/channel/UCIBWsdAQArZ76L3eYum8LbQ