Emilie Loukotova

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,

že nás navždy opustila pravoslavná věřící, paní Emilie Loukotová.

Zesnula tiše v pátek 2. prosince 2016 pro delší nemoci ve věku nedožitých 86 let.

Prosíme o Váši modlitby.

09. prosince 2016 roku v kapli obce Mezholezy se konal pohřeb.

Obřad prováděl pravoslavný kněz mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec z Horšovského Týna.

Foto: A.M.