Návštěva Plzně pravoslavnou církevní obci z Horšovského Týna

18. 04. 2010 v Plzni v chrámě sv. Anny na svátek Žen Myronosic se uskutečnila sv. liturgie,

kterou vykonal prot. Vladimír Martinec z pravoslavné církevní obce z Horšovského Týna na prosbu mitr. prot. Jana Polanského. Svátečné liturgii se zúčastnilo hodně věřících nejen z ČR ale také z Ukrajiny.