Javor Velinov Todorov (28.04.1953 - 18.10.2015)

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,

že nás navždy opustil pravoslavný věřící, pan Javor Velinov Todorov.

Prosíme o Váši modlitby.

27. října 2015 roku v Merklíně na místním hřbitově se konal pohřeb.

Obřad prováděl pravoslavný kněz mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec z Horšovského Týna.

Foto: A.M.