28. května 2022 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně pokřtil do pravoslavné víry Matvije.