Velikonoce 2010

Velikonoce 2010 v Pravoslavné církevní obci v Horšovském Týně.

Už tradičně převažovali pravoslavné věřící nejen z ČR a také z Ukrajiny, Litevska a Moldavska.