Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V ÚNORU 2019:

3.2.2019 - 36. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10.2.2019 - Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

12.2.2019 - Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého

09.30 hodin bohoslužba Polžice-Srby.

15.2.2019 - Obětování Páně; STRITENŇA HOSPODNĚ

09.30 hodin bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17.2.2019 - Neděle o celném a fariseovi

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24.2.2019 - Neděle o marnotratném a nevětném synu

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


https://www.youtube.com/channel/UCIBWsdAQArZ76L3eYum8LbQ