Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.


Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích

od 10.00 hodin. Večerní od 17.00 hodin.


PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

7. 3. 2021 – NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu. Bohoslužba se nekoná, karanténa.

14. 3. 2021 – NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání

21. 3. 2021 – 1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

28. 3. 2021 – 2. neděle Velkého půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY-------------------------------------------------------------------------------


Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých),
v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla) a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.


Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno

v době po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.