Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích

od 10.00. Večerní každou sobotu od 17.00.


PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

03. 05. 2020 - 3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


10. 05. 2020 - 4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


17. 05. 2020 - 5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


24. 05. 2020 - 6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


28. 05. 2020 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


31. 05. 2020 - 7. NEDĚLE (PO PASŠE)

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


-------------------------------------------------------------------------------


Modlitba v období šíření infekcí a smrtelných nemocí


Hospodine, Bože náš, vyslyš nás hříšné a nedůstojné služebníky

Tvé z výšin Tvého svatého Prestolu, blahost Tvou jsme svými hříchy poskvrnili,

a moudrost Tvou takto od sebe vzdálili.

Zachraň služebníky Své a odvrať tento trest,

který si spravedlivě za naše hříchy zasloužíme.

Odkloň tento strašný meč, který nás neviditelně poráží,

ušetři ubohé a slabé služebníky Tvé.

Zachraň před smrtelnou nákazou naše duše,

v pokání k Tobě utíkající se zkroušeným srdcem a slzami lítosti.

K Tobě, Bohu moudrému, naše modlitby vyslyšícímu a pokání nám dávajícímu.

Ty jediný nám můžeš dát milost a spásu Bože náš

a Tebe oslavujeme, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Amen.

-------------------------------------------------------------------------------


Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla) a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.


Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno

v době po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.https://www.youtube.com/channel/UCIBWsdAQArZ76L3eYum8LbQ