Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.


Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 9:30 hodin. Večerní od 17:00 hodin.


PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

07.05. 4. neděle paschální; o mrtvicí raněném

14.05. – 5. neděle paschální; o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

21.05. – 6. neděle paschální; o slepém

24.05Svatí apoštolům rovní Metoděj (+ 885) a  Cyril (+ 869), apoštolé a učitelé Slovanů; svatý kníže Rostislav Velkomoravský

25.05 – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

28.05. – 7. neděle paschální; svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)


---------------------------------------------------------------------------------------------

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých),
v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla) a v Srbech
se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno
v době po bohoslužbách nebo telefonicky na
tel. čísle +420 723 073 376.
---------------------------------------------------------------------------------------------9. ledna 2023 slaví své narozeniny arcibiskup pražský
a českých zemí vladyka Michal.

Našemu vladykovi Michalovi přejeme hodně štěstí, zdraví,
radosti a Božího požehnání na mnohá a blahá léta!


Pravoslavná církevní obec
v Horšovském Týně