Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích

od 9.30 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.


PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

02.11.2019 – Vzpomínky na všechny zemřelé; Dimitrijevská zádušní sobota

9.30 hodin bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

03.11.2019 – 20. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; vzpomínky na všechny zemřelé

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

10.11.2019 – 21. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o vyhnání legie duchů zlých

09.30 bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17.11.2019 – 22. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; vzkříšení dcery Jairovy

09.30 bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24.11.2019 – 23. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o milosrdném Samaritánu

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.


01.11.2019 – 24. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

10.00 hodin bohoslužba v Polžicích-Srbech


JEDNODENNÍ PŮST: 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22. a 27. listopadu 2019


Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno

v době po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.https://www.youtube.com/channel/UCIBWsdAQArZ76L3eYum8LbQ